ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "És una persona, un expedient i no pas com ara que és cada administració té un expedient de cada persona. Perquè això és més burocràcia, més lentitud, un llast per a l'eficàcia en la resposta de les persones."