ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "El problema de Barcelona no es tant de fer noves normatives ja sigui d'ordenances de circulació per als ciclistes, o d'animals contra els propietaris que no respecten la convivència si no de fer complir les normes actuals que l'Ajuntament i l'alcalde no fan complir i que garanteixen la impunitat d'aquests incívics."