ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "Hi ha un tempteig del govern amb el PP, cosa que també fa amb altres grups. El tempteig el pots fer amb tothom, però si algú vol aprovar alguna cosa amb el PP hi ha models de ciutat que són incompatibles. Això ja ho hem dit moltes vegades. I nosaltres no estem per escenes eh. Això ho deixem per altres grups. Nosaltres no estem per escenes, estem per esmenes."

El president del Grup Municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, ha explicat que ha lliurat al govern la seva proposta d’ordenances per arribar a un acord. El líder municipal del PP ha dit que el seu grup no vol cap escenificació i que treballarà per introduir esmenes al projecte del govern. En tot cas, ha matisat que per arribar a una negociació, cal que s’acceptin les seves propostes i que, per tant, variïn les ordenances que divendres es van retirar del ple.

De cara a un acostament hipotètic pels pressupostos, Alberto Fernández Díaz ha posat com a condició que el govern retiri els acords subscrits amb el PSC al Programa d’Actuació Municipal.