BComú, PSC, CiU, ERC i CUP han fet evident

, al Consell Plenari de Sant Martí, el seu posicionament contrari a la transformació dels cinemes del centre comercial Diagonal Mar en més botigues. Tots ells han votat contra el pla dels responsables del centre per ampliar l’espai dedicat a botigues. De moment, l’Ajuntament no ha pogut evitar acceptar el tràmit per començar aquest canvi ja que el centre té llicència per canviar els usos de les zones que ja estan construïdes. Per intentar evitar que finalment es faci aquesta conversió, el govern municipal ja ha sol·licitat als serveis jurídics si a través del Ple de l’Ajuntament es pot acabar denegant aquest permís.

La intenció del centre comercial ha generat les queixes dels comerciants de barri que ho veuen com una amenaça per als seus negocis.

El regidor del districte de Sant Martí, Josep Maria Montaner, ha lamentat que Diagonal Mar vulgui canviar cinemes per franquícies comercials, i que si això s’acaba produint, xocaria amb els plans de revitalització de l’activitat comercial del Besòs i el Maresme recollits en el Pla de barris.