JORDI MARTÍ, president del Grup Municipal del PSC "Si la ciutat fa un esforç, l'Ajuntament fa un esforç, amb recursos i a través del consorci, per millorar la qualitat del sistema educatiu, és molt possible que això acabi revertint positivament en el conjunt del sistema a Catalunya."

El president del Grup Municipal del PSC, Jordi Martí, ha anunciat que proposarà un pacte polític i social per millorar l’educació a Barcelona i reduir-hi el fracàs escolar. Ha demanat un compromís superior a l’Ajuntament per poder mantenir la sisena hora als centres educatius de la ciutat i per garantir-hi l’etapa educativa de zero a tres anys.