JORDI MARTÍ, president del Grup Municipal del PSC "Si la ciutat fa un esforç, l'Ajuntament fa un esforç, amb recursos i a través del consorci, per millorar la qualitat del sistema educatiu, és molt possible que això acabi revertint positivament en el conjunt del sistema a Catalunya."