XAVIER DOMÈNECH, candidat d'En Comú Podem ""Per a mi evidentment Catalunya és una nació, evidentment se li ha de reconèixer aquesta sobirania però un cop reconeguda aquesta sobirania per a mi les sobiranies són millors compartides. Si això, en un referèndum aquesta posició hi estigués expressada, jo apostaria per això. I això significa el que significa, suposo que s'entén perfectament, no?" "Si nosaltres defensem que a la Unió Europea, en les decisions que pren la Unió Europea que afecten a Catalunya, ha d'haver-hi una delegació catalana amb capacitat d'incidència i de decisió, de la mateixa manera defensem que hi hagi una selecció catalana reconeguda."