Convergència i Unió ha passat del 20,6% de les eleccions de 2008, a fregar el 28%; per contra, el PSC pateix un daltabaix de 14 punts, i es queda en un 25’7%. El PP també augmenta vot i puja tres punts i es queda al 21%., lluny, però, del 26% aconseguit l’any de la primera majoria absoluta. ICV-EUiA passa del 7 al 10% i ERC també augmenta, passant del 6% al 7%.