La constitució de la nova cambra catalana començarà a les 11 del matí. Primer es configurarà la Mesa d’Edat, un òrgan que presideix la sessió constitutiva. Estarà integrada per tres diputats. La presidirà el més gran de la cambra, en aquest cas Ernest Maragall. Els dos més joves, Gerard Gómez i Rut Ribas, en seran secretaris. Tots tres, d’Esquerra Republicana, decidiran si autoritzen el vot delegat dels diputats que són a Brussel·les i dels que estan empresonats.

Un cop constituïda la Mesa d’Edat, es faran tres votacions successives per escollir els càrrecs de la Mesa. La primera servirà per elegir la presidència. Cada diputat haurà d’escriure un sol nom en la papereta i sortirà escollit el que obtingui la majoria absoluta (68 escons o més). Si aquesta majoria no s’aconsegueix, els diputats hauran de votar entre els dos diputats amb més suport: qui aconsegueixi més vots, serà el president de la Mesa.

Pot donar-se el cas que els dos candidats empatin en vots. Aleshores, caldrà repetir la votació. Si l’empat es repeteix després de quatre intents de votació, el candidat del grup parlamentari amb més diputats serà qui presideixi la cambra catalana.

Un cop escollit el president, es votaran les dues vicepresidències i, després, les quatre secretaries de la Mesa. Els escollits ocuparan el seu lloc i el nou president declararà constituït el Parlament de la dotzena legislatura.