El govern de Jaume Collboni considera que la mesura de la reserva del 30 % de les noves construccions i grans rehabilitacions per a habitatge social no ha funcionat i que cal fer-hi “canvis estructurals”. Per això, vol flexibilitzar i facilitar que els privats facin efectiu aquest 30 %. D’una banda, amb la transferència d’aquests habitatges protegits a altres solars, ja sigui del mateix barri o de barris adjacents; i de l’altra, obrir la possibilitat que sigui un promotor social qui executi aquests habitatges.

Ampliar les opcions per impulsar la construcció

La nova proposta vol reforçar el que ja preveia el PGM del 2018 i ampliar-ho amb més opcions. De fet, el pla ja preveia que els pisos públics es poguessin ubicar en una parcel·la del mateix barri, però no ha estat utilitzada. El consistori ho atribueix a les dificultats del tràmit, que es pot allargar fins a un any, i proposa simplificar-ho sense que calgui tramitar un pla urbanístic. A banda, també planteja que la transferència es pugui fer no només al mateix barri, sinó també a altres de l’entorn més proper.

En segon lloc, el govern també vol obrir la possibilitat que sigui un promotor social qui construeixi aquests pisos socials en un altre solar.

També proposa canvis també en la rehabilitació

Pel que fa a les grans rehabilitacions, també proposen canvis i plantegen que s’obligui a aquesta reserva només en dos casos. El primer, quan la reforma s’assimili a l’obra nova, és a dir, que només es conservi la façana. I el segon, que l’habitatge creixi en 600 metres quadrats, com per exemple, en una remunta en què es construeixin més plantes habitables en un edifici.

De 1.100 unitats per any a 60

La mesura es basa en la proposta tècnica que ha fet el comitè d’experts en habitatge, liderat per Carme Trilla, que es va constituir a la tardor, precisament per fer un diagnòstic del mercat de l’habitatge i proposar solucions.

L’alcalde ha volgut aportar xifres per justificar aquesta decisió. Per exemple, ha assegurat que abans de la reserva del 30 % la mitjana de producció habitatge lliure a la ciutat estava en l’entorn 1.100 unitats per any, i que ara ha davallat fins a 60 habitatges: “Alguna cosa hem de fer”, ha sentenciat.

“Hem de ser honestos” ha insistit Collboni argumentant que cal fer canvis perquè “l’objectiu és tenir habitatge protegit a la trama urbana consolidada”.

70.000 habitatges nous al 22@, la Sagrera i la Marina del Prat Vermell

L’alcalde també ha assegurat que la ciutat també guanyarà més habitatge en els propers anys gràcies al nou planejament previst en tres zones molt concretes de la ciutat: el 22@ nord, la Sagrera i el Bon Pastor, i la Marina del Prat Vermell. En total, el govern municipal estima que seran 70.000 nous habitatges, dels quals 30.000 de protecció oficial.