L’alcaldessa de Barcelona i presidenta de l’Àrea Metropolitana, Ada Colau, ha proposat una rebaixa dràstica de les dietes que perceben els polítics representats a l’AMB. Els càrrecs electes no cobren un sou específic metropolità, sinó que l’AMB els compensa cada vegada que s’han de desplaçar des del seu municipi fins a una reunió supramunicipal.

En funció del càrrec que ocupa cada polític a l’AMB, percep una dieta d’entre 265 i 885 € pel fet d’assistir a una reunió del Consell Metropolità i la Junta de Govern (les dues reunions amb compensacions més elevades). A partir d’ara, però, Ada Colau proposa unificar les dietes i fixar-les en 300 € per a tothom. Pel que fa a les comissions informatives, que ara es retribueixen amb 145 €, Colau proposa deixar-les en 150 €.

Correspon al Ple prendre una decisió

Es dona la circumstància que Ada Colau (com la resta de comuns) renuncia a cobrar les dietes per voluntat pròpia des del 2015, però malgrat ser presidenta de l’AMB no té potestat per variar les retribucions dels càrrecs electes. Per fer-ho, cal que la resta de partits arribin a un acord: de fet, el Ple de l’AMB del mes de novembre tindrà sobre la taula els comptes metropolitans per al 2021.

Per això Colau ha adreçat una carta —avançada per ElDiario.es— en què assegura que “ara és el moment oportú i inajornable per resoldre aquesta qüestió”. L’alcaldessa i presidenta metropolitana justifica que les dietes s’han de reduir “de forma significativa” per motius “de responsabilitat i exemplaritat política en atenció a la situació de crisi actual”.

En aquest sentit, caldrà restar pendents del que facin la resta de partits metropolitans. Cal tenir en compte que ERC va renunciar a les dietes durant el mandat anterior, però que en el mandat actual les ha recuperades.