També ha dit a la Generalitat que vol participar activament, si es porta a terme, en l’elaboració d’una nova llei d’arrendaments urbans catalana. Colau ha alertat que la Generalitat i el govern central “no estan fent els deures” i els ha instat a “no perdre més temps” i impulsar noves regulacions per evitar un nou cicle especulatiu en el mercat de l’habitatge. “Si tenim una zona d’alta demanda com és Barcelona i tenim rendes baixes no poden deixar que hi hagi un cicle especulatiu”, ha denunciat Colau.

L’alcaldessa ha posat com a exemple polítiques d’habitatge com les que es porten a terme a Alemanya, on s’han limitat els preus de lloguer en ciutats com ara Berlín. Ha afegit que l’Ajuntament, encara que no tingui competències en habitatges, farà tot el que sigui per evitar l’especulació i ha destacat la decisió de congelar les llicències d’apartaments turístics ja que l’expectativa de negoci amb aquests habitatges, ha dit, suposa que augmentin els preus del lloguer.

Ada Colau ha afirmat que també els preocupa que en “el mercat hipotecari tampoc no s’està treballant” i ha denunciat que continuen existin “males praxis en el cobrament de deutes hipotecaris que afecten famílies en situació de vulnerabilitat”. “Cal legislar perquè l’habitatge sigui un dret i no una mercaderia”, ha dit Colau.

Barcelona és la ciutat amb els preus de lloguer més alts

En concret, segons l’estudi elaborat per l’Ajuntament, el lloguer mitjà per contracte s’ha situat en els primers nou mesos en 727 euros al mes, un 6,6% més que durant el mateix període de 2014. L’informe també constata que Barcelona és la ciutat amb els preus de lloguer més alts i on han augmentat més en el darrer any. Aquest estudi, elaborat pel Departament d’Estudis i Programació de l’Ajuntament, mostra que Barcelona és la ciutat de l’estat espanyol amb una proporció més gran d’habitatges de lloguer, amb un 30,1% del total. Es tracta majoritàriament de lloguer al mercat lliure, ja que només l’1,5 % és lloguer assequible.

L’estudi també analitza la situació dels preus dels lloguers per districtes, que tot i presentar àmplies diferències entre uns i altres, no es corresponen amb el nivell de renda disponible a la zona. La mitjana del preu de lloguer contractual a Sarrià – Sant Gervasi s’ha situat durant el tercer trimestre de 2015 en gairebé 1.050 euros al mes, que és exactament el doble de preu que el lloguer mitjà de Nou Barris, que és el districte amb el preu mitjà més baix. Tanmateix, l’estudi indica que els barcelonins que realitzen més esforç econòmic per pagar el lloguer d’un habitatge són els que viuen en els barris amb les rendes més baixes.

Pel que fa a l’evolució dels contractes nous de lloguer, el barri que concentra més contractes nous en els primers nou mesos de 2015 és la Vila de Gràcia, seguit per la Nova Esquerra de l’Eixample, l’Antiga Esquerra de l’Eixample, la Sagrada Família i el Raval.