ADA COLAU, alcaldessa de Barcelona: "Tots tenim el mateix objectiu, tant els treballadors de BTV com el mateix consistori. Tenir una bona televisió pública, que també ha de ser sostenible econòmicament: no pot preveure qualsevol despesa perquè hi ha un límit pressupostari. Però dins d'aquesta idea de sostenibilitat, serà d'interès de tothom que puguin haver-hi bones condicions laborals per als treballadors, bona qualitat de la pròpia televisió i un model d'èxit que és el que volem tots."

L’alcaldessa, Ada Colau, ha defensat un model de “bona televisió pública sostenible econòmicament” i ha assegurat que tant l’Ajuntament com els treballadors “tenim el mateix objectiu”. En el marc del procés d’internalització de treballadors, Colau ha dit en una entrevista a BTV que la idea de sostenibilitat ha d’incloure “bones condicions laborals per als treballadors, bona qualitat de la televisió i un model d’èxit”.