L’Ajuntament ha convertit el pla d’estiu que s’aplica al districte de Ciutat Vella per millorar la convivència entre veïns i turistes en un programa que es treballarà durant tot l’any. Segons el govern municipal, actuar al districte només tres mesos a l’any és insuficient. A més, el nou pla pretén incorporar una mirada més intercultural, així com treballar a les escales de veïns, una tasca que es farà amb la creació d’un nou equip d’una trentena de persones amb diferents perfils professionals.

El nou pla es començarà a aplicar a partir de Setmana Santa, i de forma progressiva. L’objectiu és garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos que es donen a l’espai públic de Ciutat Vella. El govern municipal creu que és necessari un reforç en la intervenció preventiva, ja que segons la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, al districte “és estiu tot l’any”.

Per això se substituiran els plans d’estiu dels darrers anys i s’inclouran novetats, com el foment de relacions entre totes les comunitats d’origen divers que conviuen al districte. Un altre canvi és la creació d’un equip format per, com a mínim, 32 persones amb 11 perfils diferents. Entre aquests hi ha el d’educador social, mediador intercultural, dinamitzador comunitari, agent cívic, advocat o arquitecte, que actuaran en tres àmbits prioritaris: espai públic, escales de veïns i zones d’oci nocturn.

El pla disposa d’un pressupost de 600.000 euros i, tot i que es s’aplicarà durant tot l’any, es farà de forma diferent segons l’època. D’aquesta manera, en temporada alta —mesos d’estiu— es reduiran les actuacions dins les escales de veïns per destinar més recursos a l’espai públic i a l’oci nocturn. Paral·lelament es crearan taules de treball per fer-ne seguiment incrementant-ne la periodicitat durant la Setmana Santa i els mesos d’estiu.