Amb el decret, el govern municipal exercirà més mà dura contra els ginys de mobilitat personal que amb l’ordenança que entrarà en vigor a finals de juny, ja que eliminarà la possibilitat que els segways circulin per les zones 30 i els carrils bici. De fet, Gala Pin ha dit que no podran circular “ni en grup, ni com a ús personal” per cap carrer de la Barceloneta ni el Gòtic. L’estiu passat, el veto a aquests ginys de mobilitat personal es va limitar al front marítim de Ciutat Vella.