Ciutadans s’han presentat, a través del seu lema, com un resident més d’aquesta ciutat durant aquesta campanya electoral. Ho fan per segona vegada, amb Jordi Cañas com a número 1, i es plantegen combatre dues crisis, diuen, l’econòmicofinancera i la políticoètica.

El partit, fundat el 9 de juliol de 2006, va obtenir 23.625 vots als darrers comicis municipals i l’Eixample va ser el districte en què va obtenir més vots (3.761).

La sortida de la crisi passa, segons Ciutadans, per un canvi en l’administració cap a un model més descentraltizat i participatiu, que promogui l’ocupació econòmica i la confecció dels pressupostos municipals de forma participativa. La participació ciutadana és clau per aquesta formació i per aquest motiu promouran diversos canals de participació i decisió com les consultes populars. A més, consideren que l’alcalde s’ha d’escollir per elecció directa, s’han de limitar els mandats i les llistes han de ser obertes.

Ciutadans també es compromet a eradicar la corrupció de la política mitjançant diverses mesures que passen per reformar el Codi Penal, declarar públicament el patrimoni a l’inici i final de cada legislatura, reforçar el control dels comptes de partits i institucions públiques, entre d’altres.

Per enfortir l’economia local, la formació liderada per Cañas advoca per una administració més austera i el foment de l’emprenedoria i l’associacionisme.

Quant a l’urbanisme, subscriuen el model de ciutat compacta. En aquest sentit, potenciarien les reformes d’edificis, n’estudiarien la possibilitat de creixement vertical, sempre d’acord amb polítiques de sostenibilitat. Promouran el lloguer per donar sortida a l’estoc d’habitatges buits a la ciutat i, per combatre’n l’especulació, impulsaran una nova regulació hipotecària i una taxació real dels immobles.

També es plantegen fomentar l’ús del transport públic i privat no contaminant, mitjançant la transformació progressiva dels vehicles de transport col·lectiu a sistemes de propulsió menys contaminants, i una rebaixa de
l’impost de circulació dels vehicles privats que ja disposin d’aquests sistemes.

D’entre les polítiques socials, Ciutadans vol que s’instauri la figura del mediador cultural per actuar en conflictes ciutadans i un servei d’orientació, informació de drets i deures i aprenentatge de les llengües oficials adreçat a immigrants.

Finalment, pel que fa a la seguretat i la convivència, la formació es compromet a fer complir les ordenances i combatre el vandalisme, l’incivisme i l’ocupació irregular d’immobles. També promouran la creació del policia de barri i ampliaran el cos de la Guàrdia Urbana perquè entre aquest cos, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional hi hagi una relació de 4,5 agents per cada mil habitants.

[Les 25 candidatures de les eleccions municipals de 2011]