JORDI MARTÍ, Grup Municipal del PSC "És necessari que surtin i expliquin de quina manera els consorcis culturals de la ciutat podran enfrontar l'any 2012, amb practicament 12 milions menys de pressupost que els que hem tingut fins ara. Quines són? De quina manera adaptaran les estructures de govern, les estructures de gestió per tal que el sistema cultural aguanti aquesta situació." JAUME CIURANA, regidor de Cultura "Nosaltres hem de prendre decisions condicionats per un cert desgavell i un cert empantanagament de projectes. Vostè creu que és lògic, per exemple, prendre la decisió de trasllada el Museu

Ciurana també s’ha referit als rumors sobre una possible lluita entre la Generalitat i l’Ajuntament pel control dels equipaments culturals. El regidor ha assegurat que no està enfrontat amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i que hi ha una bona relació entre ells.

La voluntat de Mascarell és la de crear un consorci que inclogui el MACBA, el CCCB i la Filmoteca de Catalunya. Aquestes són les tres grans institucions culturals situades al Raval i a les quals podria afegir-se l’Arts Santa Mònica. El pla de Ciurana és diferent. El regidor vol articular l’art contemporani entorn del MACBA i amb el supot de l’antiga fàbrica Fabra i Coats i el Canòdrom.

Jaume Ciurana ha comparegut en la Comissió a instàncies del PSC i el PP per explicar les línies estratègiques d’aquest mandat i també el seu finançament. A l’espera de finalitzar-se el Programa d’actuació municipal i el pressupost de 2012, Ciurana ha avançat que disminuirà un 1,5% l’aportació als consorcis culturals de la ciutat. A aquesta baixada caldrà sumar-hi la de la Generalitat, que serà superior al 10%.