La modificació de l'ordenança del civisme tirarà endavant amb els vots del PSC i Convergència i Unió. Concretament, s'inclourà un nou article que recollirà la prohibició del nudisme i el semi-nudisme, entès aquest últim, com portar banyador fora dels espais propers a la platja. En tot cas, la Guàrdia Urbana sempre farà un requeriment previ a l'infractor, i si aquest es nega a vestir-se, s'enfrontarà a sancions que aniran dels 120 als 300 euros, i fins als 500 per als reincidents. A l'altra banda, hi ha el soci del govern Iniciativa, i també Esquerra, que consideren innecessària la nova regulació. El PP, en canvi, considera insuficient la proposta del PSC, tot i que no descarta sumar-s'hi si s'aproven algunes de les seves esmenes. La nova norma inicia ara la tramitació, un camí que no és immediat. Primer s'ha d'aprovar a les comissions de govern i presidència, i després hi haurà un termini d'un mes per a fer-hi al·legacions Amb el calendari a la mà, doncs, el temps és just per què es pugui aprovar el darrer plenari del mandat, el 28 de març.