XAVIER TRIAS, president del Grup Municipal de CiU "L'alcalde, d'una manera escandalosa, sense haver-lo inaugurat, ara hi posa una exposició per explicar el que fem a Barcelona i ens gastem 750.000 euros per explicar això per fer campanya electoral. Això es fa per fer campanya electoral, cosa que crec que és una vergonya i en una situació de crisi econòmica això ja no s'ha de fer".