Per les mateixes raons que critiquen l’exposició “Barcelona direccions”, CiU ha demanat també que es retiri el número extraordinari de la revista municipal Barcelona Informació.