Tal com es va avançar divendres, la direcció política del nou consistori s’estructurarà en quatre grans àrees polítiques, encapçalades pels nous tinents d’alcalde: el primer tinent d’alcalde Gerardo Pisarello, estarà al capdavant de l’àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica; la segona tinenta Laia Ortiz liderarà l’àrea de Drets Socials;  Jaume Asens és el tercer tinent d’alcalde i dirigirà l’àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència i la quarta tinenta d’alcalde, Janet Sanz, assumirà l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

L’alcaldessa ha nomenat Jordi Martí Grau nou gerent municipal del nou Ajuntament i ha designat els membres de la Comissió de Govern, l’òrgan executiu i de presa de decisions que marca les línies mestres del Govern municipal. Estarà format per l’alcaldessa, els tinents d’alcalde i els regidors Raimundo Viejo, Gala Pin, Agustí Colom, Laura Pérez, Mercedes Vidal i Josep Maria Montaner. A la Comissió de Govern també hi assistirà el gerent municipal.

En un altre dels decrets firmats han quedat definits els regidors de districte que són Gala Pin, a Ciutat Vella; Agustí Colom, l’Eixample; Jaume Asens, Sants-Montjuïc; Laura Pérez, les Corts; Gerardo Pisarello, Sarrià-Sant Gervasi, Raimundo Viejo, Gràcia; Mercedes Vidal, Horta-Guinardó; Janet Sanz, Nou Barris; Laia Ortiz, Sant Andreu i Josep Maria Montaner, Sant Martí.

Colau també ha determinat les regidories i delegacions sectorials següents:

– Comissionat de Seguretat: Amadeu Recasens.
– regidor d’Ocupació, Empresa i Turisme: Agustí Colom.
– Comissionat/da de Comerç (pendent de designació).
– Comissionat/da d’Economia Social i Cooperativa (pendent de designació).
– regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI: Laura Pérez.
– regidor d’Habitatge: Josep Maria Montaner.
– regidor d’Educació i Universitats: Raimundo Viejo.
– Comissionat/da de Salut (pendent de designació).
– regidora de Participació i Territori: Gala Pin.
– Comissionat/da d’Esports (pendent de designació).
– Comissionat/da de Cultura (pendent de designació).
– regidora de Mobilitat: Mercedes Vidal.
– Comissionat/da d’Ecologia (pendent de designació).

Organització executiva de les gerències municipals

L’alcaldessa ha aprovat la nova organització executiva de les gerències municipals. Els gerents de les àrees són:

– Marta Clari Padrós, gerent de Coordinació i Recursos.
– Jordi Ayala Roqueta, gerent de Presidència i Economia.
– Jose Alberto de Gregorio Prieto, gerent d’Ocupació, Empresa i Turisme.
– Fernando Pindado Sánchez, gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència.
– Jordi Campillo Gámez, gerent d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
– Carles Arias Casal, gerent de Recursos Humans i Organització.

Pel que fa als gerents dels instituts municipals, són aquests:

– Jordi Torrades Aladrén, gerent de l’Institut Municipal de Mercats.
– Josep M. Castiella Viu, gerent de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
– Javier Olivella Echevarne, gerent de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà.
– Antoni Rodríguez Sivera, gerent de l’Institut Municipal d’Hisenda.
– Jordi Sánchez Masip, gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials.
– Jose Maria De Torres Sanahuja, gerent de l’Institut Municipal d’Urbanisme.
– Ramon Lamiel Villaró, gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

I els gerents de districte són els que figuren a continuació:

– Francesc Jiménez Gusi, gerent del Districte de Sants-Montjuïc.
– Mercè Massa Rincón, gerent del Districte de Ciutat Vella.
– Jose García Puga, gerent del Districte de Sant Martí.
– Montserrat Filomeno Martí, gerent del Districte de Gràcia.
– Gemma Arau Ceballos, gerent del Districte de Nou Barris.
– Carme Turégano López, gerent del Districte de Sant Andreu.
– Màxim López Manresa, gerent del Districte de l’Eixample.
– Joan Cambronero Fernández, gerent del Districte de Les Corts.
– Carles Esquerra Corominas, gerent del Districte Sarrià-Sant Gervasi.
– Eduardo Vicente Gómez, gerent del Districte d’Horta-Guinardó.

En els propers dies, es designaran els gerents d’algunes àrees i instituts pendents de designar.

Organismes autònoms municipals i entitats públiques empresarials

A més, l’alcaldessa ha designat els presidents i vicepresidents dels òrgans de govern dels Organismes Autònoms Municipals i Entitats Públiques Empresarials que formen part de l’Ajuntament:

– Institut Municipal d’Informàtica
president: Gerardo Pisarello.
vicepresident: Gala Pin.

– Institut Municipal d’Hisenda:
president: Agustí Colom.

– Institut Municipal d’Educació:
president: Laia Ortiz.
vicepresident: Raimundo Viejo.
– Institut Municipal de Mercats:
president: Agustí Colom.

– Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida:
president: Janet Sanz.
vicepresident: Josep Maria Montaner.

– Institut Municipal de Parcs i Jardins:
presidenta: Janet Sanz.

– Institut Municipal d’Urbanisme:
presidenta: Janet Sanz.
vicepresident: Josep Maria Montaner.

– Institut de Cultura:
president: Jaume Asens.
vicepresident: Raimundo Viejo.

– Institut Municipal de Persones amb Discapacitat:
presidenta: Laia Ortiz.

– Institut Municipal de l’Habitatge:
president: Josep Maria Montaner.

– Institut Barcelona Esports:
President: Jaume Asens.
vicepresident: Raimundo Viejo.

– Institut Municipal de Serveis Socials:
presidenta: Laia Ortiz.

– Fundació Mies Van der Rohe:
presidenta: Janet Sanz.

S’han atribuït competències en diversos àmbits als tinents d’alcalde perquè, segons el que estableix la Carta Municipal, puguin exercir les funcions necessàries perquè l’Ajuntament funcioni.