Les terrasses de bars i restaurants del carrer d’Enric Granados hauran de tancar una hora abans. Així ho ha decidit l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de mitigar el soroll nocturn que afecta el veïnat d’aquest cèntric passeig. La mesura només afecta aquest carrer de l’Eixample i forma part del pla de reducció de contaminació acústica d’Enric Granados, considerat zona acústicament tensionada en horari nocturn (ZATHN). De la mateixa manera, es considerarà el carrer d’Enric Granados zona saturada de terrasses i no se’n consolidarà cap de les que es van permetre afegir per la pandèmia.

Altres mesures que s’implantaran són l’establiment del nombre actual de taules i cadires autoritzades amb llicència ordinària com a topall màxim admissible i limitar a 12 el nombre de mòduls permesos per terrassa. També serà obligatori que les taules i cadires tinguin taps de silicona, que les cadenes que asseguren els elements de les terrasses estiguin plastificades i que s’adaptin totes les llicències en règim transitori a l’Ordenança de terrasses. El pla preveu igualment la limitació de concerts i esdeveniments al carrer d’Enric Granados.

Amb aquesta limitació, les terrasses hauran de tancar a les 23 h de diumenge a dijous (ara l’horari límit són les 0 h) i divendres i dissabte l’hora de tancament serà les 0 h (fins ara ho feien a la 1 h).

Pla per reduir la contaminació acústica

El pla per reduir la contaminació acústica s’adopta després que els resultats dels sonòmetres instal·lats en aquesta cèntrica via de l’Eixample hagin mostrat que se superen de manera continuada en tres decibels els límits permesos de nit. Es tracta d’una mesura puntual i concreta només en aquest carrer per tal de reduir l’impacte sonor que afecta durant les nits els residents de la zona.

La mesura que suposa avançar l’horari de tancament de les terrasses de bars i restaurants per combatre l’excés de soroll a les nits caldrà comunicar-la formalment als establiments que vegin afectada la seva activitat, per tal que puguin fer al·legacions atès que es tracta d’un procés reglat. Durant aquest període també es continuaran fent mesuraments de soroll per confirmar que continuen les superacions dels llindars a les ZATHN.

Pla d’inspeccions per assegurar el compliment de la norma

Per assegurar el compliment d’aquestes mesures, algunes de les quals ja estan en marxa, s’impulsaran plans d’inspecció específics per planificar la retirada de totes les terrasses extraordinàries un cop s’hagi notificat que no es consoliden. Igualment es vigilarà el compliment de l’aforament màxim de cada activitat així com es controlarà la utilització de les façanes dels locals com a barres per al consum. També s’intensificarà la inspecció de les terrasses amb control específic de l’horari i de l’aforament.

Paral·lelament continuaran les campanyes de conscienciació amb l’increment de promotors fins a final d’any i la incorporació d’agents cívics. El pla suposa el reforç de la presència de la Guàrdia Urbana en aquest carrer per reduir el soroll produït per la concurrència de persones a la via pública a causa de comportaments incívics o actes sorollosos i per garantir el desallotjament de l’espai i l’eficàcia dels serveis de neteja.

El Gremi de Restauració creu que la mesura no reduirà el soroll

El Gremi de Restauració de Barcelona ha insistit, un cop més, que avançar l’hora de tancament de les terrasses no posarà fi als problemes de soroll nocturn, i que, per contra, aquesta decisió és un escull més per a la recuperació del sector que fa dos anys que arrossega pèrdues i endeutaments.

De la seva banda, l’associació veïnal SOS Enric Granados valora positivament la mesura però creu que calen més actuacions i, sobretot, que es retirin les ampliacions de terrasses que es van fer durant la pandèmia.