El conseller ha diferenciat entre l’últim acord, que era un “protocol que estableix objectius i intencions”, i el conveni actual que “fixa clarament les obligacions de cadascuna de les parts”.