El text, llegit alhora per una veu en off, diu literalment: “La consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya ha estat impugnada a instàncies del Govern espanyol. Com a conseqüència d’aquesta impugnació, s’informa que:

  1. La campanya ‘Tu decideixes’ ha estat suspesa de manera cautelar i temporal.
  2. El govern català ha acordat promoure les iniciatives legals, polítiques i institucionals per garantir l’exercici del dret a decidir el futur polític de Catalunya.”

Aquesta nova campanya institucional ha començat a difondre’s l’endemà de la cimera en què els partits proconsulta van refermar la voluntat de tirar-la endavant malgrat la suspensió cautelar del Tribunal Constitucional. El govern considera que informar la ciutadania de la raó per la qual es van deixar d’emetre els anuncis de la campanya “Tu decideixes” és una “comunicació d’interès públic” emparada per l’article 82.1 de la Llei de l’audiovisual.