L’Ajuntament de Barcelona ha posat a disposició dels ciutadans una calculadora per poder quantificar quin és el pressupost municipal. Aquesta eina calcula amb dades reals tots i cadascun dels procediments que confeccionen aquests comptes. Aquest simulador pretén ser una mostra de transparència i accessibilitat de la informació sobre finances del consistori.

 

Quatre etapes per calcular el pressupost

En primer lloc, poden fer-se els càlculs a partir dels ingressos anuals de l’Ajuntament. L’aplicació permet augmentar o disminuir aquestes partides, que són competència municipal, com ara l’IBI o les taxes, i d’aquesta manera saber la càrrega impositiva que recau en els ciutadans.

En segon lloc, és possible calcular els límits de despesa. A partir de la xifra que preveiem ingressar, l’aplicació calcula de forma automàtica la quantitat que podem gastar sense arribar al dèficit. L’usuari en decideix les proporcions entre despeses corrents i les inversions de capital.

Seguidament, també podem atribuir quants recursos assignem a cada política pública del consistori. D’aquesta manera, el ciutadà podrà veure les inversions que ha destinat a cada projecte: salut, serveis municipals, habitatge…

Finalment, l’eina fa una comparació exacta entre els pressupostos i les millores o dificultats que el nou pressupost pugui produir. A més, es facilita un resum de canvis fets i dels principals indicadors.