La Comissió de Govern ha acordat una successió d’empresa que suposa que el personal fins ara contractat per BCN Audiovisual s’incorporarà a ICB com a personal indefinit no fix a partir de l’1 de maig. L’obtenció de la plaça com a fix està condicionada a la superació del procés selectiu corresponent, prèvia oferta pública. L’acord també inclou recuperar els espais, instal·lacions i mitjans tècnics per a ús i gestió directa per ICB.