façana Ajuntament Barcelona

(ACN) L’Ajuntament de Barcelona ha estat la institució més ben valorada pels barcelonins a l’hora de gestionar la pandèmia de coronavirus, segons un estudi de l’Oficina Municipal de Dades. Un 58,1 % dels veïns valoren la gestió del consistori com a molt bona o bona, un 8,4 % creu que és normal o regular, i un 16,4 % la considera dolenta o molt dolenta, mentre que hi ha un 17,5 % de ciutadans que no n’han fet cap valoració.

L’enquesta recull altres dades, com la preocupació de la ciutadania per l’actual context de crisi. En aquest sentit, la preocupació per la situació es manté alta: un 86 % s’hi mostra molt o bastant preocupat i s’addueix sobretot preocupació per l’economia.

La Generalitat aprova i l’Estat suspèn

Als enquestats també se’ls preguntava què pensen de la gestió de la Generalitat i del govern central. En el cas de la Generalitat, un 55,9 % dels barcelonins n’han fet una valoració positiva, mentre que el 24 % en fa una valoració negativa. L’opinió dels ciutadans canvia substancialment quan se’ls pregunta per la gestió del Govern espanyol: només un 39,4 % n’aprova la gestió i un 45,1 % creu que la gestió és dolenta.