En total es preveu finançar 36 projectes nous, que tenien les condicions per ser subvencionats però van quedar fora per manca de pressupost. Geogràficament, les iniciatives que se’n poden beneficiar aniran dirigides a l’Amèrica Llatina (Nicaragua, l’Equador, Cuba i Colòmbia), l’àrea mediterrània (el Líban, Cisjordània i Gaza), i Àfrica (Moçambic, el Marroc i el Congo).

En total, si s’aprova la modificació pressupostària per gastar 96 milions del superàvit d’aquest any, el pressupost destinat a projectes de cooperació i solidaritat serà de 9.106.000 euros. D’aquesta manera l’Ajuntament assoliria, per primera vegada, l’objectiu de destinar el 0,7 % del pressupost municipal a projectes de justícia global. Aquest objectiu no s’ha aconseguit mai fins ara: el 2013 el pressupost va arribar al 0,56 %; el 2014, al 0,57 %; i en el vigent 2015 es preveia també una despesa del 0,57 %.

Amb els diners que es desbloquejarien també es pretén subvencionar projectes vinculats a l’acció humanitària en països que estiguin fent front a la crisi dels refugiats, així com les iniciatives de sensibilització sobre aquesta qüestió que es facin a la ciutat.