Amb els resultats de l’auditoria a la mà, la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, ha assegurat que “hi ha responsabilitats que s’han de clarificar” perquè no es tornin a repetir: “No acceptarem més endarreriments ni sobrecostos injustificats”, ha sentenciat. Per això, l’Ajuntament ha demanat un informe jurídic per analitzar quins mecanismes té per exigir responsabilitats, que poden anar de sancions econòmiques a l’extinció del contracte.

Les constructores, al punt de mira

L’auditoria encarregada a l’octubre –després de detectar dificultats tècniques que endarrerien les obres– conclou que l’empresa projectista (la que va fer la planificació dels treballs) va donar per bones les dades existents del teixit ferroviari que passa per Glòries i que “no va fer comprovacions”. A més, la titlla d’“optimista” en la previsió de possibles complicacions futures.

Paral·lelament, l’informe assenyala l’empresa contractista (és a dir, l’encarregada d’executar el projecte) perquè va fer una oferta “amb un risc econòmic rellevant”: tot i que la licitació de l’Ajuntament era de 80 milions d’euros, finalment es va acabar adjudicant per 60 milions d’euros, una rebaixa del 24 %. A causa dels endarreriments, però, l’auditoria confirma que les obres acabaran costant 11 milions més; és la primera vegada que s’accepta obertament que hi haurà un sobrecost.