220 nois i noies de Barcelona han participat en l’Audiència Pública d’aquest dimarts per llegir davant els representants polítics de l’Ajuntament de Barcelona el manifest elaborat per 1.630 estudiants de 37 centres educatius de Barcelona. L’audiència és només un mes abans que els representants polítics es vegin a les urnes, a les eleccions municipals del 2019.

Enguany la temàtica ha gira al voltant de la pau desvinculada dels conflictes bèl·lics i entesa com la necessitat d’una convivència ciutadana i l’expressió de drets fonamentals. Es tracta de parlar sobre la pau entesa també com la tranquil·litat, la justícia i el fet de compartir. L’Audiència Pública és un espai de participació de noies i nois d’entre 11 i 18 anys i enguany celebra la 24a edició.

L’estat de la ciutat, segons els joves

Per arribar a redactar el manifest els estudiants han fet diverses trobades per reflexionar sobre la pau. Entenen que hi ha “guerra” en una ciutat que sigui de pau perquè existeixen conflictes. Han après que el respecte mutu entre les persones genera una millor convivència. Segons ells, a la ciutat hi ha alguns conflictes que s’haurien de resoldre. Els preocupa la discriminació de raça, sexe i aparença física a l’escola. També han denunciat la situació de pobresa que viuen alguns barcelonins, com els sense sostre, i les situacions masclistes i homòfobes que pateixen algunes persones. Alhora han lamentat que es produeixin robatoris i atracaments a la ciutat.

Algunes de les propostes dels estudiants

Els joves han volgut traslladar als polítics algunes propostes per millorar en diversos àmbits. Han demanat a l’Ajuntament que incorporin vigilants als carrers on habitualment es produeixen conflictes. Sobre la igualtat de gènere també s’hi han referit: volen que s’igualin els salaris entre homes i dones. En l’àmbit escolar han demanat que hi hagi més educació sexual i que s’estableixin uns protocols quan es detecti un cas d’assetjament escolar. Per fer front a la pobresa han demanat que hi hagi més places per a les persones sense sostre.

Els alumnes interpel·len als polítics

S’ha obert un torn de preguntes i els joves han traslladat algunes qüestions als polítics. Els han preguntat què poden fer per evitar que els joves accedeixin amb tanta facilitat a les drogues i a l’alcohol. Els polítics han assegurat que existeix un pla de drogues que posa el fil i l’agulla en aquest tema, com la prevenció.

D’aquesta audiència ja ha sortit la temàtica per l’any que ve. Els joves debatran sobre la coeducació: garantir la igualtat de gènere.