La inseguretat és el segon problema a la ciutat per a un 8,2 %, tot i que ha disminuït en dos punts i mig des de l’any passat i ho ha anat fent de forma continuada des de 2011. En canvi, la neteja, el turisme i els problemes de circulació han crescut dos punts de mitjana. Pel que fa a les principals demandes, un 11,5 % creu que cal millorar els aspectes polítics, un 10% volmés i millors equipaments i serveis i un 9 % demana més neteja.

Si s’analitzen els resultats per barris, 52 dels 72 entenen que el problema més gran de Barcelona és l’atur i les condicions de treball, seguit de la neteja. Els cinc barris que consideren el turisme el problema més greu són el Gòtic, la Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera per part de Ciutat Vella; i la Dreta i l’Antiga Esquerra de l’Eixample.

La majoria dels barris que considera la circulació el major problema són a Sarrià – Sant Gervasi, on també hi ha els tres barris on l’opció més escollida per indicar el major problema de la ciutat és “No ho sap”.

La inseguretat, el pitjor problema de bona part dels barris

Tot i que la majoria de barris consideri que el problema més gran del global de la ciutat és l’atur, cap l’ha assenyalat com el pitjor problema. La inseguretat és la preocupació més gran en 30 casos. En canvi, cap dels barris no l’assenyala com a primer problema de Barcelona.

En 13 casos s’ha imposat el col·lectiu de veïns que respon “Cap/res” a la pregunta sobre el problema principal al seu barri. Els sorolls són presents al Gòtic, alguns barris de l’Eixample, de Gràcia i de Sarrià – Sant Gervasi.