L’any encara no ha acabat però l’Ajuntament ja en fa un primer balanç. Des de principis del 2017 ha atès 10.000 llars de la ciutat per problemes relacionats amb la pobresa energètica. D’aquestes 10.000 atencions, 6.100 són visites als punts d’assessorament energètic (PAE), que se sumen a les 4.700 sol·licituds rebudes a través dels Serveis Socials.

A més a més, segons l’Ajuntament, s’han pogut evitar 4.000 talls de subministraments bàsics en aquest mateix període, gràcies a l’aplicació del Decret contra la pobresa energètica. Una llei que està parcialment suspesa pel Tribunal Constitucional (els articles que fan referència als desnonaments), però que l’Ajuntament  considera “plenament vigent i més avançada” per a la protecció dels drets de la ciutadania. Per tant, en defensa l'”obligat compliment.”

Grup de treball sobre la pobresa energètica, amb companyies i entitats

El govern municipal ha compartit aquest primer balanç amb les entitats socials, associacions veïnals i companyies de subministrament durant la primera reunió del grup de treball sobre pobresa energètica, que s’ha constituït en el marc del Consell d’Habitatge Social de Barcelona. Es trobaran formalment cada tres mesos per abordar els problemes vinculats a la pobresa energètica. A més de l’Ajuntament, en formen part entitats com l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), la FAVB, l’Observatori DESC i companyies com  Endesa, Agbar, Iberdrola, Factor Energia, EDP, Som Energia, Hola Luz, Nexus Energia.

L’Ajuntament de Barcelona considera una prioritat la lluita contra la pobresa energètica i posa com a exemple la posada en marxa dels punts d’assessorament energètic (PAE), que van començar a funcionar a principis del 2017 amb un pressupost de 2,2 milions d’euros l’any. En aquests primers vuit mesos de vida han fet 1.053 intervencions directes a la llar, han instal•lat material en 585 habitatges, han gestionat 945 bons socials, han efectuat 576 canvis de titularitat de contracte i han tramitat fins a 1.048 canvis de potència per reduir la factura elèctrica.