Les mateixes banderoles que inciten a la participació mostren imatges de com quedaria l’avinguda amb l’opció A (“bulevard”) i amb l’opció B (“rambla”). Segons l’Ajuntament, es volen difondre bé les diferents opcions perquè entre el 10 i el 16 de maig els barcelonins participin plenament informats en la consulta.