ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "Ahir la Colau, feliç. S’ha fet la foto en un pont, gràcies que no s’ha llençat per ell. El pla del Besòs, a més de fer-se la foto en un pont, què més ha fet del pla del Besòs? Tot són fotografies i gestos però després no hi ha res."