Bloc de pisos per rehabilitar

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha publicat la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges de 2019, tant per als edificis com per als interiors. En total, sumen 13,7 milions d’euros que es repartiran en tres tipus d’ajuts: per a elements comuns dels immobles, per a interiors d’habitatges i un programa d’ajudes per a finques d’alta complexitat que es va iniciar el 2018 i tindrà continuïtat aquest 2019.

La novetat destacada d’aquesta convocatòria és l’opció d’obtenir un crèdit tou de l’Institut Català de Finances (ICF) amb un tipus d’interès molt baix, del 2 %, que permetrà cobrir el 100 % del pressupost de l’obra per una quantitat màxima de 30.000 euros. És la primera vegada que les comunitats de propietaris de finques poden sol·licitar aquests crèdits que són de fins a 15 anys.

Convocatòria ordinària a la rehabilitació d’elements comuns

Les comunitats podran presentar sol·licituds tant per solucionar problemes estructurals dels edificis com per millorar-ne l’eficiència energètica o eliminar barreres arquitectòniques. En aquest programa d’ajudes, també es poden demanar subvencions per retirar elements obsolets dels immobles, per exemple, els que puguin contenir amiant.

El percentatge de les subvencions varia en funció de les intervencions. Pot anar des del 15 % cost amb un topall de 20.000 euros per obres a façanes, patis o escales, fins a ajudes del 50.000 euros per instal·lar ascensors exteriors als edificis que no en tinguin.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre de 2019 —amb inscripció prèvia fins al 30 de juny— i es concediran fins que s’esgotin els 5 milions d’euros del pressupost d’aquesta partida.

Aquest any, com a novetat, les sol·licituds que van quedar sense resoldre l’any passat s’incorporaran d’ofici a la convocatòria de 2019.

Bloc de pisos per rehabilitar

Ajuts als propietaris que cobrin lloguers ajustats a l’índex de referència

En cas que siguin edificis per al lloguer, la concessió de les ajudes està vinculada a l’índex de referència de preus de lloguer. Així doncs, només es concediran aquestes subvencions als propietaris de finques o habitatges que cobrin als llogaters preus dins de la forquilla de l’índex. A més, els propietaris que s’acullin a aquestes ajudes també estan obligats a mantenir els preus dels contractes i prorrogar-ne aquells que estiguin vigents fins a un mínim de cinc anys.

Ajuts a interiors d’habitatge

El Consorci destinarà un milió d’euros per a ajudes destinades a adequar i millorar interiors d’habitatges.

Les ajudes poden arribar al 100 % del cost de la rehabilitació (fins a un màxim de 20.000 euros). En concret, les ajudes es poden demanar per:

  • Obtenir l’habitabilitat
  • Adaptar instal·lacions d’aigua, electricitat o gas a la normativa vigent
  • Millorar l’accessibilitat de l’habitatge
  • Millorar l’eficiència energètica (aïllament tèrmic, confort acústic, etc)

Ajudes per a finques d’alta complexitat

Aquest any es continuarà el programa de rehabilitació de finques que es va iniciar el 2018 dins del Pla de Barris. L’objectiu d’aquestes ajudes és reduir les desigualtats i millorar la qualitat de vida dels edificis que, per causes econòmiques i socials, tradicionalment han quedat al marge dels processos de rehabilitació. Aquest any, el programa està dotat amb 2,2 milions d’euros.