La Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat per la via d’urgència una suspensió de llicències per construir al 22@ que té per objectiu guanyar més habitatge protegit en tot aquest àmbit de Sant Martí. La suspensió de llicències serà per a quatre mesos i afectarà només el 21 % de terrenys de tot aquest sector, majoritàriament solars privats, que encara no s’han desenvolupat.

mapa suspensió llicències 22@

En aquests solars, i segons el planejament vigent, l’habitatge protegit té reservat el 10 % del sòl. Aquest percentatge es vol situar ara en el 30 % per poder fer més pisos assequibles, tal com va recollir el Pacte cap a un 22@ més inclusiu i sostenible que es va signar amb entitats veïnals i associacions empresarials el 2018, que va rebre crítiques. La intenció del govern municipal és portar a aprovació inicial la modificació del pla general en l’àmbit del 22@ amb tots aquests canvis el mes de juny, que és quan vencerà la suspensió de llicències.

Canvis per poder fer més de 500 pisos

El planejament actual, aprovat l’any 2000, preveia fer 3.600 habitatges al 22@. La meitat, uns 1.800, ja s’han executat. N’hi ha uns 1.300 més en projecte i construcció. La resta, uns 500, són els que permetria fer el 10 % de reserva de sòl, que ara es vol apujar fins al 30 %. Per tal que aquest augment no vagi en detriment de l’espai destinat a oficines, s’estudiarà permetre fer edificis més alts.

La resta de solars que ja han iniciat tràmits per construir no es veuran afectats per la suspensió. En concret, ara hi ha 46 llicències en tràmit i quatre canvis de planejament que podran continuar endavant. La suspensió de llicències s’ha aprovat amb els vots a favor del govern municipal (BComú i PSC) i ERC, l’abstenció de JxC i els vots en contra de Cs, el PP i Barcelona pel Canvi.