JANET SANZ, tintent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat "Aquesta és una política que fa molts anys que la ciutat ha deixat de banda. Al mandat anterior pràcticament no es van desenvolupar propostes vinculades al desenvolupament d'aquests habitatges dotacionals i que creiem que ja era hora que la ciutat recuperés aquesta política destinada a aquests col·lectius."

Tots els solars són de propietat municipal i s’ubiquen als barris de Sarrià, Vallcarca i els Penitents, la Salut, la Vall d’Hebron, el Parc i la Llacuna del Poblenou, Provençals del Poblenou i la Marina de Port. Aquest últim, situat al carrer Alts Forns, 84-86, és una antiga residència pública de gent gran amb 44 pisos, que s’hauran de remodelar i que se sumaran als 486 habitatges previstos de construir de nou a la resta d’espais. A més, a la planta baixa dels edificis s’hi faran equipaments públics determinats en funció de les necessitats de cada barri.

Per decidir la localització d’aquests nous habitatges, el consistori ha tingut en compte la disponibilitat immediata dels solars, la ubicació i la proximitat amb altres equipaments i serveis. Tot i la intenció del govern, la mesura s’ha de debatre i votar a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat que es farà el proper dimecres.

L’actuació se suma a la construcció de 1.145 habitatges que ja va anunciar l’Ajuntament al desembre. De fet, el desig del govern municipal és construir 4.000 pisos d’aquest tipus durant el seu mandat. Segons la llei actual, es permet destinar un 5 % del sòl qualificat com a equipament públic a habitatge social, i actualment hi ha un 2,46 % d’aquests solars a Barcelona.