La revisió i la tala de palmeres a la ciutat s’ha accelerat les darreres setmanes després de la mort d’una noia de 20 anys al Raval. L’Ajuntament ha iniciat una revisió acurada dels exemplars que hi ha a la ciutat i ha decidit talar 540 exemplars. En total s’han revisat 1.224 arbres i ja se n’han tallat 308. Entre aquests exemplars hi ha les palmeres de més de 10 metres d’alçària, que tinguin o no tinguin cap patologia, desapareixeran.

Són algunes mesures que s’han pres després que no s’hagi pogut concloure per què va caure la palmera al Raval, el passat 3 d’agost. El gerent de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez, ha mostrat la seva preocupació: “no sé què podem fer per detectar que a altres palmeres no els pugui passar el mateix”. Per això, s’han accelerat les mesures preventives.

Els arbres que es talin, es substituiran per altres espècies de palmeres (que no siguin datileres) o per altres tipus d’arbres.

Actuacions a la plaça de Trilla i al Parc de Joan Miró

Les darreres setmanes l’Ajuntament ha decidit talar palmeres en diversos punts de la ciutat com a mesura de precaució. És el cas, per exemple del Parc de Joan Miró, a l’Eixample o a la plaça de Trilla, a Gràcia. En aquest darrer cas, la tala ha suposat canviar la fesomia de la plaça: de les nou palmeres que hi havia, només n’han quedat una dempeus.