Segons fonts de l’Ajuntament, els acords amb els treballadors no suposaran incrementar el capítol 1 del pressupost municipal -el que fa referència a les despeses destinades al personal-, ja que aquesta partida s’ha reduït un 3,2% durant el 2012. La paga extraordinària en concepte de productivitat representa un 30% del sou i només es cobrarà aquest mes de desembre.

De la mesura se’n beneficiaran prop de 10.000 funcionaris municipals, que rebran entre 700 i 900 euros segons l’escala salarial i d’acord amb el grau d’objectius assolits. La retribució la cobraran totes les empreses que depenen de l’Ajuntament, excepte Parcs i Jardins i Barcelona Serveis Municipals, amb conveni propi.

L’Ajuntament de Barcelona ja va anunciar que avançaria la paga d’estiu de 2013 a la primera setmana de gener, per evitar el Reial Decret que obliga a suprimir la paga extraordinària de Nadal.