Els contractes municipals incorporaran una clàusula essencial que posarà com a condició que els licitadors o contractistes no puguin realitzar operacions financeres en paradisos fiscals. El decret d’alcaldia també obliga les companyies a declarar si tenen relació amb aquests països. En el cas que una empresa oculti aquesta informació, se li rescindirà el contracte.

En el procés de licitació del contracte municipal, les empreses estaran obligades a comunicar si tenen filials en països considerats paradisos fiscals. Si una companyia ha negat tenir vinculacions il·legals amb algun d’aquests països però, un cop se li ha adjudicat el contracte, es descobreix el contrari, es considerarà una falta greu i es rescindirà el contracte per incompliment de clàusules essencials.

El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, explica que aquesta mesura concreta el compromís de declarar Barcelona ciutat lliure de paradisos fiscals. A més, destaca que introduirà “transparència i lleialtat en la competència”.