Des que es va decretar l’estat d’alarma, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han interposat a Barcelona 48.712 denúncies a persones per incomplir el confinament pel coronavirus. Es tracta de denúncies, la majoria cursades per la Urbana, que sobretot es van interposar les primeres setmanes d’alarma per no respectar les directrius del Govern espanyol. Per exemple, per sortir de casa sense cap motiu aparentment justificat, anar més enllà d’un quilòmetre de l’habitatge, etc.

En circumstàncies normals, l’Administració que interposa la denúncia és la responsable de tramitar-la, de manera que es fa càrrec de tot el procés administratiu d’al·legacions fins que es tanca el cas amb una possible sanció. Ara bé, a principis de juny, el govern català va aprovar un decret llei segons el qual el Departament d’Interior centralitzarà tots els procediments que han efectuat els diferents cossos policials de Catalunya. El text argumenta que “la necessitat extraordinària i urgent” d’atribuir a un únic òrgan aquesta competència “respon a la necessitat inajornable de tramitar sense dilació els procediments”.

Això vol dir que totes les denúncies interposades a Catalunya per tots els cossos policials les tramitarà Interior i, per tant, en cas que acabin amb sancions, serà el responsable de cobrar l’import de la multa, que va dels 100 als 600 € per a casos lleus i de més de 600 per als greus o molt greus d’acord amb el règim sancionador de la Llei de seguretat ciutadana. D’aquesta manera, les arques municipals no veuran ni un euro de les denúncies interposades per la Guàrdia Urbana, que, segons fonts municipals, són la majoria: al voltant d’un 60 % de les gairebé 50.000.