Aquesta pintada va aparèixer al carrer de Margarit fa un parell de dies. Com que es troba en una paret pública, que no està catalogada com a espai autoritzat per als grafits, els serveis de neteja la poden esborrar. En aquest cas, ho fan aplicant un producte químic biodegradable, tot i que per eliminar dibuixos com aquests també utilitzen pintura o aigua a pressió. CARLOS VÁZQUEZ, director de Neteja i Gestió de Residus "Nosaltres podem tenir un carrer pefectament net sense papers, sense excrements, acabat de regar. Però si les parets estan plenes de pitnades dóna sensació de degradació, de poc mantenimetn i aquest servei complementa la neteja que fem dels carrers." A banda de netejar pintades com aquestes, també s'eliminen els cartells i altres elements de la via pública. A partir del novembre, per a aquest servei l'Ajuntament contractarà una empresa que tingui treballadors amb dificultats d'inserció laboral. Com ara discapacitats o aturats de llarga durada, entre d'altres. Una de les clàusules de la licitació és que aquests empleats representin com a mínim un 10 % del total de la plantilla. CARLOS VÁZQUEZ, director de Neteja i Gestió de Residus "Per valorar les ofertes es puntua el fet que les empreses aportin més treballadors d'inserció que les altres. Qui aporti més treballadors d'inserció o de centres especials de treball tindrá més puntuació." La licitació del contracte començarà el novembre i s'allargarà tres anys, amb la possibilitat d'allargar-lo un any més. En total, l'Ajuntament hi destinarà uns 12 milions d'euros.

L’actual contracte de neteja de pintades i cartells ha finalitzat aquest agost, i es preveu que el nou entri en funcionament al novembre i tingui una durada de tres anys. Mentrestant, es recorrerà a un contracte temporal d’un màxim de tres mesos.

L’empresa concessionària haurà de comprometre’s a cobrir les baixes, substitucions i noves contractacions amb persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral fins arribar al 5 % de la plantilla. A més, haurà de dedicar un mínim del 5 % del pressupost a subcontractar serveis a empreses d’inserció sociolaboral o Centres Especials de Treball.

L’any passat, 34 equips d’operaris van realitzar una mitjana de 23 actuacions diàries per esborrar 494.270,85 metres quadrats de pintades.  El cost d’aquest servei va ser de 3,9 M €.