Aixeta d'aigua

Un 70 % dels barcelonins estan satisfets amb el servei d’aigua, segons el segon baròmetre de l’Observatori de Serveis Urbans (OSUR), una entitat d’àmbit estatal que no depèn de l’Administració. De fet, el servei d’aigua se situa com el servei urbà més ben valorat, en especial per la pressió de l’aigua i la manca de talls. Ara bé, no satisfà tant la qualitat de l’aigua.

La neteja dels carrers, el pitjor servei

L’enquesta també posa de manifest que la ciutadania està contenta amb la recollida d’escombraries, però no tant amb la neteja dels carrers. De fet, aquest últim és el servei amb la valoració més baixa per part dels barcelonins, ja que només un 57 % n’està satisfet.