Els ciutadans d’estats membres de la Unió Europea que fa un any que viuen a Catalunya i els ciutadans extracomunitaris que acreditin tres anys de residència ja poden presentar la sol·licitud per poder votar en la consulta sobiranista del 9-N.

També poden demanar el vot anticipat els catalans que viuen a l’estranger i que abans del 25 de setembre es van inscriure al Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior i els interns de centres penitenciaris i de justícia juvenil.

Després de la suspensió cautelar de la llei de consultes i la convocatòria del 9-N per part del Tribunal Constitucional, aquest tràmit havia quedat congelat. Des d’aquest dilluns ja es poden presentar les sol·licituds a les set comissions territorials de seguiment de la votació. A Barcelona, els ciutadans es poden dirigir al Palau Robert.

La Generalitat s’empara en la llei de procediment administratiu, que estableix que les institucions han de rebre les demandes i peticions que els presentin els ciutadans encara que sigui fora de termini. Aquest principi, per tant, desdibuixa les dates fixades inicialment per presentar les sol·licituds per votar en la consulta, de l’1 al 7 d’octubre.