Per circumscripcions, Lleida és la que experimenta l’augment més gran, amb 13 candidatures noves que eleven el total a 29, la mateixa xifra per a Barcelona que n’ha sumat 11. Tarragona arriba a la trentena, havent-ne sumat 12 de noves, mentre que Girona n’afegeix vuit i es queda amb un total de 26 candidatures.