El concepte vomitori permet traçar relacions entre aquells sistemes, físics o virtuals, dissenyats per refusar certs grups o actituds.