Aquest documental presenta un recorregut per la trajectòria d’Antoni Miralda (1942).
Des de la dècada dels seixanta, l’obra de Miralda s’ha caracteritzat per disseccionar amb mordacitat els mecanismes de control estatals i les convencions de la nostra societat de consum, així com per desenvolupar una irreverent dessacralització dels clixés de producció i recepció de l’objecte artístic.