El gust contemporani per les pel·lícules de narrativa caòtica potser s’explica per la necessitat d’adequar-nos a un futur de memòria expandida, arxius compartits infinits, però en el que l’ordre cronològic no té importància.