Les exposicions que podeu veure actualment a la Capella: El Gafe i la Revolució (la Revolució Gafada) , de Dani Montlleó , és un projecte al voltant de la reconstrucció d’un artefacte productor de soroll i la hipòtesi que la revolució parisenca del 68 té l’origen en les males vibracions d’un gafe.