Aquesta obra de Lúa Coderch (Maynas, Perú, 1982) pren per títol, i com a punt de partida, la peça teatral i fílmica de Samuel Beckett Not I (1972), un monòleg en què una boca explica fragments d’una història dolorosa que, segons diu, no li pertany.