Des de l’era colonial la nostra relació amb allò que és exòtic i distant ha evolucionat, però conservant perspectives i prejudicis que distorsionen tota relació d’igual a igual. Des del turisme a l’acció humanitària, hem de revisar periòdicament les seves pràctiques perquè el seu efecte no sigui més perjudicial que positiu. Una revisió de conviccions urgent.